Ελληνικά English
Home page more
Categories
Contact us more
Sitemap more
Sailun Vih
Sailun Trucks
Company News more

ECONOMICS

ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΖΑΝΤΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015

Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014

Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013-31/12/2013

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβριου 2014 Εταιρική Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014


Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2013  Εταιρική Χρήση 1/1/2013 - 30/12/2013

 

Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2012  Εταιρική Χρήση 1/1/2012 - 30/12/2012